JAKOSTNÍ OLEJ PRO TERMÁLNÍ KALENÍ


Valar Martek 150 je vysoce jakostní olej pro termální kalení na bázi moderních typů základových olejů a zušlechťujících přísad se širokým rozsahem použití. 

Valar Martek 150 je vysoce vysoce aditivovaným výkonným kalícím médiem širokého rozsahu použití. Obsah přísad snižuje výnos oleje na kaleném materiálu. Nachází dobré uplatnění jako univerzální kalící olej pro objemově velmi rozdílné hmotnosti dílů 5 – 1200 kg, kalených ve větších vsázkách.