Společnosti Valar Czech Oil, a.s. a NOCC TESWOR, a.s. úspěšně pokračují na cestě ke zvyšování kvality výrobků a služeb certifikaci systému managementu kvality ISO 9001 (QMS) a uvědomělému vztahu k životnímu prostředí certifikaci systému environmentálního managementu ISO 14001 (EMS).

ISO 9001 a 14001 pro Vás naše zákazníky přináší

  • vysokou a stabilizovanou kvalitu výrobků a služeb
  • jistotu, že obě společnosti (Valar Czech Oil, a.s. a NOCC TESWOR, a.s.) a všechny procesy a aktivity v nich jsou postaveny na dodržování norem, vnitřním řádu a pravidlech