Klasifikace, specifikace, normy

Klasifikace, specifikace, normy

Motorové oleje


Specifikace motorových olejů evropských výrobců automobilů - ACEA

Benzínové a naftové motory osobních automobilů:

 • A1/B1  motorové oleje s nízkou viskozitou a třením(HTHS 2.9 až 3.5)
 • A3/B3  motorové oleje s vysokou výkonovou rezervou (HTHS větší než 3.5)
 • A3/B4  motorové oleje s vysokou výkonovou rezervou a naftové motory s přímým vstřikem (HTHS větší než 3.5)
 • A5/B5  motorové oleje s nízkou viskozitou a třením, s vysokou výkonovou úrovní a s prodlouženým intervalem výměny (HTHS 2.9 až 3.5)

Motory osobních automobilů s novými typy katalyzátorů výfukových plynů):

 • C1  motorové oleje s nízkou viskozitou a třením, s velmi nízkým obsahem „SAPS“ (HTHS větší než 2,9)
 • C2 motorové oleje s nízkou viskozitou a třením, s nízkým obsahem „SAPS“ (HTHS větší než 2,9)
 • C3 motorové oleje s nízkým obsahem „SAPS“ (HTHS větší než 3,5)
 • C4  motorové oleje s velmi nízkým obsahem „SAPS“ (HTHS větší než 3,5)
 • C5  motorové oleje s nízkou viskozitou a třením, s nízkým obsahem „SAPS“ (HTHS 2,6 – 2,9)

Naftové motory pro nákladní automobily:

 • E4 motorové oleje s velmi vysokou výkonovou rezervou pro extrémní prodloužení intervalu výměny (sulfátový popel max 2,0 % hm.)
 • E6  motorové oleje pro naftové motory nákladních automobilů pro extrémní prodloužené intervaly výměn s kontrolou obsahu „SAPS“(sulfátový popel max 1,0 % hm.)
 • E7  motorové oleje pro naftové motory nákladních automobilů pro prodloužené intervaly výměn(sulfátový popel max 2,0 % hm.)
 • E9  motorové oleje pro naftové motory nákladních automobilů pro prodloužené intervaly výměn s kontrolou obsahu „SAPS“(sulfátový popel max 1,0 % hm.)

Výkonová klasifikace motorových olejů dle API

APIAmerican Petroleum Institut

Benzínové motory

 • SF motorové oleje pro motory vyráběné od roku 1980 včetně motorů používajících bezolovnatý benzín, obsahují kompletní soubor zušlechťujících přísad
 • SG motorové oleje pro motory vyráběné od roku 1989 pracující za zvlášť nepříznivých provozních podmínek, včetně motorů používajících bezolovnatý benzín, obsahují kompletní soubor zušlechťujících přísad
 • SH  motorové oleje pro motory vyráběné od roku 1994 pracující v nejnáročnějších provozních režimech za vysokých otáček motoru, s přeplňováním a s prodlouženými intervaly výměn
 • SJ  motorové oleje pro motory vyráběné od roku 1996 se zvýšenými požadavky (oproti API SH) zejména na odparnost a termooxidační stabilitu
 • SL  motorové oleje pro motory vyráběné od roku 2001 s novými požadavky
 • SM motorové oleje pro motory vyráběné po roce 2004 s novými požadavky
 • SN motorové oleje pro motory vyráběné po roce 2010 s novými požadavky

Naftové motory

 • CC motorové oleje pro motory vyráběné v letech 1964-1970, nepřeplňované až mírně přeplňované, pracující v nákladních automobilech a traktorech za podmínek mírných až těžkých, obsahují přísady proti vysokoteplotním úsadám a nízkoteplotním kalům, korozi a rezivění
 • CD motorové oleje pro motory vyráběné po roce 1970, nepřeplňované až vysoce přeplňované, u nichž je důležitá vysoce účinná schopnost oleje potlačovat vznik opotřebení, koroze a vysokoteplotních úsad při používání paliva různých kvalit včetně vysokého obsahu síry, obsahují kompletní soubor zušlechťujících přísad
 • CE motorové oleje pro motory vyráběné po roce 1983, mírně až vysoce přeplňované, pracující ve ztížených podmínkách často při prodloužených intervalech výměn, obsahují kompletní soubor zušlechťujících přísad
 • CF (platí od roku 1994) nahrazuje klasifikaci CD, motorové oleje zejména pro terénní vozidla spalující paliva různé kvality
 • CF-4 motorové oleje pro moderní vznětové čtyřtaktní motory zejména americké konstrukce vyráběné od roku 1990
 • CG-4 motorové oleje pro moderní vznětové čtyřtaktní motory zejména rychloběžné a americké konstrukce spalující palivo s obsahem do 500 ppm síry a pro motory splňující emisní limity
 • CH-4  motorové oleje pro moderní vznětové naftové motory splňující emisní limity s prodlouženými intervaly výměn
 • CI-4  motorové oleje s velmi vysokou výkonovou rezervou pro vznětové motory vyráběné po roce 2002
 • CJ-4  motorové oleje s velmi vysokou výkonovou rezervou pro vznětové motory vyráběné po roce 2006
 • CK-4 motorové oleje pro vznětové motory modelové řady od roku 2017 pro motorové nafty se standardním obsahem síry od 15 do 500 ppm.
 • FA-4 speciální motorové oleje pro vznětové motory modelové řady od roku 2017 s viskozitními třídami SAE xW-30 a pro používání motorové nafty s velmi nízkým obsahem síry pod 15 ppm.

Převodové oleje

Viskozitní klasifikace automobilových převodových olejů SAE J306

SAE viskozitní třída

Maximální teplota při 150000 mPa.s (°C)

Kinematická viskozita při 100°C minimum (mm2/s)

Kinematická viskozita při 100°C maximum (mm2/s)

70W

-55

4.1

-

75W

-40

4.1

-

80W

-26

7.0

-

85W

-12

11.0

-

80

-

7.0

11.0

85

-

11.0

13.5

90

-

13.5

24.0

140

-

24.0

41.0

250

-

41.0

-

Klasifikace převodových olejů dle API

 • GL-1  neaditivované převodové oleje pro manuálně řazené převodovky a nízké namáhání
 • GL-2  neaditivované převodové oleje pro manuálně řazené převodovky a střední namáhání
 • GL-3  nízkoaditivované oleje pro manuálně řazené převodovky, pro středně těžké zatížení a soustrojí s kuželovými koly
 • GL-4  vysoceaditivované převodové oleje určené zejména pro mazání manuálně řazených převodovek, náprav s hypoidními převody s malým přesazením os mobilní techniky
 • GL-5  vysoceaditivované převodové oleje pro nejtěžší podmínky provozu, pro hypoidní převody s velkým přesazením os a pro převody s proměnným zatížením

Průmyslové oleje

Viskozitní klasifikace průmyslových olejů ISO 3448/ASTM D 2422

Viskozitní třída

Kinematická viskozita při 40°C (mm2/s)

minimum

Kinematická viskozita při 40°C (mm2/s)

maximum

ISO VG 2

1.98

2.42

ISO VG 3

2.88

3.52

ISO VG 5

4.14

5.06

ISO VG 7

6.12

7.48

ISO VG 10

9.0

11.0

ISO VG 15

13.5

16.5

ISO VG 22

19.8

24.2

ISO VG 32

28.8

35.2

ISO VG 46

41.4

50.6

ISO VG 68

61.2

74.8

ISO VG 100

90

110

ISO VG 150

135

165

ISO VG 220

198

242

ISO VG 320

288

352

ISO VG 460

414

506

ISO VG 680

612

748

ISO VG 1000

900

1100

ISO VG 1500

1350

1650

 

Označení hlavních aplikačních skupin průmyslových olejů a PM dle norem ISO a DIN

Sk.

Oblast použití

Obvyklé druhy

ISO 6743

DIN 51 502

1

Ztrátové mazání

Strojní, ložiskové, tmavé, řetězové oleje apod.

A

AN, B

2

Mazání odlévacích forem

Formové a separační oleje

B

FS

3

Ozubené převody

Průmyslové převodové, oběhové oleje

C

C

4

Kompresory, vývěvy

Kompresorové a vývěvové oleje

D

V, K

5

Vřetena, lož. a přísl. spojky

Strojní, vřetenové, lož. oleje

F

C

6

Kluzná vedení

Oleje pro kluzná vedení

G

CG

7

Hydraulické systémy

Hydraulické oleje

H

H,HV,HF,ATF

8

Obrábění kovů

Kapaliny pro obrábění a tváření kovů

M

S, W

9

Elektroizolace

Transformátorové oleje

N

J

10

Pneumatické nástroje

Oleje pro pneumatické nástroje, nářadí, oleje k maz. olej. mlhou

P

D

11

Přenos tepla

Teplonosná media

Q

Q

12

Dočasná ochrana proti korozi

Konzervační oleje, prostředky, tuky, vosky

R

R

13

turbíny

Turbínové oleje

T

TD

14

Tepelné zpracování

Kalící oleje

U

L

15

Aplikace vyžadující PM

Plastická maziva, tuky

X

K, G, OG, M

16

Ostatní aplikace

Bílé, technologické, impregnační, kalibrační oleje atd.

Y

Z

17

Parní stroje

Válcové oleje, ol. pro parní stroje

Z

Z

Oleje pro ztrátové mazání ISO 6743/1 - A

 • AN  rafinované ropné oleje

Oleje pro ozubené převody DIN 51 517

 • část 1,C  neaditivované oleje

 • část 2,CL  oleje C s přísadou proti oxidaci a korozi

 • část 3,CLP  oleje CL s přísadou proti opotřebení

Význam symbolů: L-protikorozní a protioxidační vlastnosti, P-protioděrové vlastnosti)

Oleje pro kompresory ISO 6743/3A - D

 • DAkompresory vzduchové

Pístové a rotační lamelové

 • DAA  málo zatížené

 • DAB  středně zatížené

 • DAC  vysoce zatížené

Rotační zaplavované olejem

 • DAG  málo zatížené

 • DAH  středně zatížené

 • DAJ  vysoce zatížené

Chladící kmompresory

 • DR kompresory chladící

 • DRA  pístové kompresory, v sání do -40C, čpavek, halogeny

Oleje pro kompresory DIN 51 506

 • VB, VBL  teplota vzduchu na výtlaku do 140C

 • VC, VCL  teplota vzduchu na výtlaku do 160 resp. 220C

 • VD, VDL  teplota vzduchu na výtlaku do 220C

Oleje strojní a ložiskové ISO 6743/2 - F

 • FC  oleje rafinované ropné zušlechtěné antioxidačními přísadami

Oleje hydraulické (hydraulické kapaliny) ISO 6743/4 - H

 • HH  neaditivovaný olej

 • HL  olej HH s přísadami proti korozi a oxidaci

 • HM  olej HL s protioděrovou přísadou

 • HV  olej HM s přísadou zvyšující viskozitní index

Oleje hydraulické (hydraulické kapaliny)DIN 51 524

 • část 1,HL  olej s přísadami proti korozi a oxidaci

 • část 2,HLP  olej HM dle ISO 6743/4

 • část 3,HVLP  olej HV dle ISO 6743/4

Význam symbolů: H-hydraulická kapalina, L-protikorozní a protioxidační vlastnosti, P-protioděrové vlastnosti, V-snížená závislost viskozity na teplotě, D-zlepšené detergentní vlastnosti

Oleje pro turbíny a turbokompresory ISO 6743/5 -T

TS parní turbíny

 • TSA  vysoce rafinovaný ropný olej s protikorozními a antioxidačními vlastnostmi

TG  plynové turbíny

 • TGA  vysoce rafinovaný ropný olej s protikorozními a antioxidačními vlastnostmi

 • TGB  vysoce rafinovaný ropný olej s protikorozními a antioxidačními vlastnostmi pro vyšší tepelné namáhání


Plastická maziva

Stupně konzistence NLGI

Stupeň konzistence NLGI (klasifikační stupeň dle ČSN 65 6301)

Penetrace dle ČSN 65 6307 (0,1 mm)

000

445 až 475

00

400 až 430

0

355 až 385

1

310 až 340

2

265 až 295

3

220 až 250

4

175 až 205

5

130 až 160

6

85 až 115 (klidová penetrace)

Klasifikace plastických maziv dle ISO 6743/9

Označení

Pracovní teplota

°C

 

Odolnost proti vodě a ochrana proti korozi

Vysokotlaké vlastnosti

Konzistence NLGI

systém

třída

typ

minimální

maximální

 

 

 

ISO

L

X

Symbol 1

Symbol 2

Symbol 3

Symbol 4

Symbol 5

Vysvětlení jednotlivých symbolů: ISO-mezinárodní organizace norem

třídaL-maziva,typ X-plastická maziva

Symbol 1-minimální pracovní teplota

Symbol 2-maximální pracovní teplota

Symbol 2

A

B

C

D

E

F

G

Maximální pracovní teploty°C

60

90

120

140

160

180

nad 180

Symbol 3-Odolnost proti vodě a ochrana proti korozi

Symbol 3

Odolnost proti vodě

Ochrana proti korozi

A

pro suché prostředí

nechrání

B

pro suché prostředí

v přítomnosti destilované vody

C

pro suché prostředí

v přítomnosti slané vody

D

odolává statické vlhkosti

nechrání

E

odolává statické vlhkosti

v přítomnosti destilované vody

F

odolává statické vlhkosti

v přítomnosti slané vody

G

odolává vypírání vodou

nechrání

H

odolává vypírání vodou

v přítomnosti destilované vody

I

odolává vypírání vodou

v přítomnosti slané vody

Symbol 4-Vysokotlaké vlastnosti

Symbol 4

Popis

A

Nemá zlepšené vysokotlaké vlastnosti

B

Má vysokotlaké vlastnosti (EP)

Symbol 5-Konzistence NLGI

Označování plastických maziv podle DIN 51 502

Aplikační určení maziva

Obsah přísad v mazivu

Konzistence NLGI

Pracovní teplota°C

 

 

 

maximální

minimální

Symbol 1

Symbol 2

Symbol 3

Symbol 4

Symbol 5

Vysvětlení jednotlivých symbolů:

Symbol 1-Aplikační určení maziva

Označení

Aplikační určení maziva

K

Plastická maziva pro valivá i kluzná ložiska a pro kluzné plochy

G

Plastická maziva pro uzavřené převodovky

OG

Plastická maziva pro otevřené převody a ozubení

M

Plastická maziva pro kluzná uložení a pro utěsnění

Symbol 2-Obsah přísad v mazivu

Označení

Látky obsažené v mazivu

F

Přísady pevného maziva (MoS2, grafit)

L

Přísady protikorozní

P

Vysokotlaké přísady

Symbol 3-Konzistence NLGI

 

Symbol 4-Maximální pracovní teplota° C a odolnost vodě

Označení

Maximální provozní teplota (°C)

Odolnost proti vodě (stupeň-zkušební teplota) dle DIN 51 807

C

60

0-40 nebo 1-40

D

60

2-40 nebo 3-40

E

80

0-40 nebo 1-40

F

80

2-40 nebo 3-40

G

100

0-90 nebo 1-90

H

100

2-90 nebo 3-90

K

120

0-90 nebo 1-90

M

120

2-90 nebo 3-90

N

140

 

P

160

 

R

180

podle dohody

S

200

 

T

220

 

U

nad 220

 

Stupeň hodnocení odolnosti proti vodě: 0-žádné změny    1-malé změny

2-střední změny   3-silné změny

Symbol 5-Minimální pracovní teplota °C

Číselné označení

Minimální provozní teplota (°C)

-10

-10

-20

-20

-30

-30

-40

-40

-50

-50

-60

-60